Priser 

Forældrebetalingen for en fuldtids plads er 2225kr. pr. mdr. i 12 mdr.

Der ydes søskenderabat, hvis man har flere børn i daginstitution.


Så har du mere end et barn i husstanden, der går i dagtilbud, privat pasning eller SFO, betaler du fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.
Man får automatisk søskendetilskud, så man behøver ikke at søge om det.

Opsigelse skal ske med 1 måneds varsel inden d. 1. D.v.s. løbende måned + en måned.

Der kan ikke opsiges til d. 1 Juli, medmindre barnet fylder år i den måned.

Priser på fultids pladser pr. mdr. fra Maj 2021:

Privatpasningsordning Fuglesang: 2225kr.
Kommunal dagpleje:                    3369kr.
Vuggestue:                                 3831kr.
Madordning:                               597kr.