Praktisk info

Min private pasningsordning er godkendt af Viborg Kommune til at  passe max. 5 børn.

Der bliver indhentet straffeattest på både børnepasser og ægtefælle eller samlever.

Jeg er godkendt under fritvalgordningen, hvilke betyder at Viborg Kommune giver økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at bruge privat pasning, i stedet for kommunalt dagtilbud.

Der ydes søskende rabat, hvis man har flere børn i daginstitutioner.